top of page

Sektörel Bilişim ve Teknoloji Çözümleri

Telekom

Telekom sektöründe, Akıllı Cep Telefonu odaklı projeler yönetmekteyiz. Cep telefonunun yaşam döngüsünde yer alan süreçlerle ilgili projelerle iş analizi, süreç yönetimi, süreç iyileştirme, maliyetleri düşürme, karlılığı ve müşteri memnuniyetini artırma çalışmaları yürütüyoruz.

İnsan Kaynakları

Evrensel çapta tanımlanmış yaklaşık 1000 ana mesleği (83 binden fazla meslek başlığını) barındıran mesnet (mesleki network) veritabanına sahibiz. Farklı başlıklarda, detaylı  meslek tanımlarına sahip bu veritabanını 7/24 geliştiriyor, meslekleri en güncel haliyle veritabınında idame ediyor; bu mesleklerin tümü veya bir kaçı ya da sadece 1 tanesi için mesleki test bataryaları hazırlıyor, bireyin mesleğe uygunluğunu ölçen Yetenek Laboratuvarları kuruyor; bu laboratuvarlarda ölçülen bireyin mesleki uygunluğunu değerlendiriyoruz.

Sektörel Eğitim

Çalışanların, geliştirdiğimiz çözümlere uyum sağlaması ve iyileştiren süreçleri yönetmesi için sahip olması gereken becerileri kazandırıyoruz.

Sektörel Danışmanlık

Başta yönetim danışmanlığı olmak üzere herhangi bir sektörün ihtiyaç duyduğu danışmanlık hizmetlerini bilişim ve teknoloji bağlamında ele alıyor; sürdürülebilir yapılar kurmak, kurum hafızası oluşturmak için bu araçları kullanıyoruz.

İş Analizi ve Süreç Tasarımı

Bir prosesin baştan sona iyileştirilebilmesi için öncelikle mevcut sorunların uygun araçlarla tespit edilmesi, yönetimin ve çalışanların katılımı ile iş analizlerinin yapılması ve gerekiyorsa süreçlerin yeniden tasarlanması için sahip olduğumuz uzmanlık becerilerini kullanıyor; ölçülebilen başarı kriterleri ile verimlilikte artış sağlıyoruz. Günümüzde rekabetin temel unsurunun verimlilik artışı ve kaynakların doğru kullanımı olduğunu biliyoruz.

bottom of page